ΓΛΩΣΣΕΣ

Στο Κέντρο μας διδάσκεται ένα μεγάλο εύρος ξένων γλωσσών για όλα τα επίπεδα. Αν σκοπός σας είναι η δική σας προετοιμασία ή αυτή των παιδιών σας για κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, έχουμε την γνώση να σας βοηθήσουμε στην επιλογή του κατάλληλου για τον τελικό στόχο σας (π.χ. σπουδές στο εξωτερικό). Διαθέτουμε την εμπειρία για να σας προετοιμάσουμε για όλα τα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πιστοποιητικά, ή ακόμα και εξειδικευμένες εξετάσεις συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων (όπως αυτές που ζητούνται από ξένες επιχειρήσεις). Δικός μας στόχος; Η μεγιστοποίηση της πιθανότητας επιτυχίας σας.