Διδακτικό προσωπικό

Οι καθηγητές μας διαθέτουν πανεπιστημιακούς τίτλους και μακροχρόνια πείρα στο αντικείμενο διδασκαλίας τους. Παρόλα αυτά η επιμόρφωση τους είναι συνεχής και υποχρεωτικός όρος στην συνεργασία μας μαζί τους.

Χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, προσαρμόζοντας τες όμως πάντα στις μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ανάδρασης και εσωτερικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.