Τμήματα

Τα τμήματά μας έχουν μικρό αριθμό μαθητών. Έτσι εξασφαλίζεται στον κάθε μαθητή η μέγιστη προσοχή από τον διδάσκοντα. Κυρίως όμως είναι ομοιογενή, δηλαδή απαρτίζονται από μαθητές παρόμοιας ηλικίας, γνωστικού υπόβαθρου και ικανότητας αφομοίωσης νέας γνώσης.

Επίσης σχηματίζονται ειδικά τμήματα για ενήλικες. Τα τμήματα ενηλίκων απαρτίζονται μόνο από ενήλικες ιδίου επιπέδου γνώσης της γλώσσας. Κυρίως όμως η διαδικασία μάθησης είναι προσαρμοσμένη στις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τον ρυθμό απορρόφησης της γνώσης των ενήλικων που απαρτίζουν το τμήμα. Είτε ετοιμάζεστε να μετακομίσετε στο εξωτερικό, είτε θέλετε να μάθετε τη γλώσσα των συνεργατών σας ή ετοιμάζεστε απλώς για ένα ταξίδι αναψυχής στο εξωτερικό, εξασφαλίζουμε με προσαρμοσμένες διδακτικές διαδικασίες ότι η γλώσσα δεν θα αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνίας σας.