Αποφ. Δ5/5500/83 Υπ. Εθν. Παιδείας

Ημέρες αργίας φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών

ΦΕΚ 652, τευχος Β της 16-11-83

Έχοντας υπόψη:
1.Την ανάγκη καθορισμού ημερων διακοπών και αργίας των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών της χώρας για την ομοιόμορφη λειτουργία αυτών.
2.Την υπ'αριθμ. Η/5421/7.7.82 (ΦΕΚ 474 τ.Β') 1982 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περι αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ημέρες διακοπών και αργίας των φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στη Χώρα ως ακολούθως:

Α. Διακοπών
1. Χριστουγέννων απο 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου
2.Πάσχα από τη Μ.Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά

Β. Αργίας
1.Όλες τις Κυριακές
2.Τις θρησκευτικές εορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγ. Πνεύματος
3.Τις Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
4.Τη 17η Νοεμβρίου
5.Την Καθαρά Δευτέρα
6.Την 1η Μαϊου
7.Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής (για την Πάτρα 30 Νοεμβρίου, εορτή Αγ. Ανδρέα)
8.Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1983

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας παραμένει κλειστό σε οποιαδήποτε περίπτωση κληθεί από το Υπ. Παιδείας να μη λειτουργήσει, για συγκεκριμένους λόγους όπως: καιρικές συνθήκες, ιώσεις κ.ά. Θα γίνει κάθε προσπάθεια να ενημερωθείτε εγκαίρως σε τέτοιες περιπτώσεις.