Δανειστική βιβλιοθήκη

Στο χώρο του Κέντρου λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη ξενόγλωσσων βιβλίων. Περιλαμβάνει λογοτεχνικά βιβλία περιπέτειας, μυστηρίου κλπ. Οι μαθητές του Κέντρου ενθαρρύνονται να δανείζονται βιβλία δωρεάν για περαιτέρω εξάσκηση της γλώσσας που μαθαίνουν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία.