Καλύτερος μαθητής μήνα

Καλύτερος μαθητής ορίζεται αυτός που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία, συγκεντρωτικά από όλες τις δεξιότητες και για όλον τον προηγούμενο μήνα.