ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι…

Η εγγραφή στο Κέντρο μας είναι δωρεάν. Δικαιούστε έκπτωση στα μηνιαία δίδακτρα για ομαδικές εγγραφές (π.χ. φοιτητές, οικογένειες), για εγγραφή σε παραπάνω από μία γλώσσες ή ακόμα και για την έγκαιρη καταβολή τους! Τελικά, η έκπτωση στα δίδακτρα μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50%, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες να είναι οικονομικοί οι λόγοι που θα περιορίσουν τους στόχους της ζωής σας.